Olympus

Ova mitološka drama prati nekoliko hrabrih muškaraca i žena koji su proterali bogove u drugu stvarnost pod nazivom Kraljevstvo Hada.